Download


About the Download category (1)
Body Mechanic Rigs - Bộ rig cho maya để tập diễn hoạt ( 2 3 4 5 ) (81)
Bộ rig để luyện animation dành cho Blender (1)
FBX Converter - Chuyển đổi file FBX (1)
froRetopo 3.5 - Công cụ retopology gần giống Topogun, ngon hơn tool mặc định của Maya Bonus Tool (1)
HUY Lighting Tool (maya script) (2)
Download miễn phí HDRI chất lượng cao của Maxime Roz (4)
Irex Dinosaur Maya Rig (2)
Ultimate Rigs - Bộ rig miễn phí cho maya (1)
Rig dế download miễn phí (3)
[Docs] Unity 5.3.4 manual Offline download link Drive (1)
Ebook học Zbrush (update liên tục) (11)
Character rig sẵn cho các bạn học animation (7)
Cartoon Character Animation with Maya (3)
[Tài nguyên] Download model blender (1)
Hair in destiny (Maya) (1)
Tổng hợp ebook học Blender (update liên tục) (4)
Ebook học vẽ (Update liên tục) (1)
Malcolm - character rig sẵn từ animschool (6)
PaintersWheel - Công cụ chọn màu cho Photoshop (4)
Tài liệu học GIMP (1)
Hare - Free Maya Rig, Cartoon Character Rig (1)
Car paint material - bản 1 (3)
Unity Books free download - Tải miễn phí nhiều tài liệu unity (1)
[Maya] Auto rigging với Advance Skeleton (1)
Download Autodesk Maya 2015 Bonus Tools (1)
Big Hero 6 Character Study (1)
11 addons hữu ích cho bạn (1)
Blender- Tạo một sàn gỗ thực tế chỉ trong vài phút thực hiện (2)
công cụ animation hữu dụng (3)