Hướng dẫn - Tutorials


Tutorial: Model con cá heo (7)
Blender & Corona Renderer Tutorial (2)
11 thủ thuật hữu ích cho Blender có thể bạn chưa biết (4)
Unity3D - Double Sided Material (1)
Blender VFX Spaceship! (1)
[Video tutorial] - Modelling an awp - tiếng Việt (1)
Bài 10 - Modifiers (9)
Modeling Trên Blender và Maya (1)
What Is a Mesh? (4)
Bài 1 - Giới thiệu giao diện và cửa sổ 3D (9)
Bài 9 - Cơ bản về animation (8)
Bài 8 - Rigging (8)
2 cách tạo hình soắn ốc trong Blender (4)