Phần mềm khác


MIỄN PHÍ khóa học Vray cho 3ds max 2016 với giáo trình video (1)
Trường Rigs Reel (1)
Animation 3D [Phần 1]Hướng dẫn Maya Tổng Quát Và Các Phím tắt Cơ Bản (8)
AnimMan Animation_ Walk Cyle and Stop (1)
Tấm gương Animation Woman vượt khó (3)
Open GPUBox - Ứng dụng chia sẻ GPU để render với Cycles (3)
Sản phẩm mình làm để tham gia cuộc thi Việt Hàn 2016 (7)
Tâm trạng va suy nghỉ của một người đang nằm bệnh (4)
[HN] Chọn bộ DVDrip Animator's Survival Kit (11)
3D character game art - Suquira monster (1)
HUY Lighting Tool (maya script) (2)
Ván cờ của AnimMan (5)
3D character game art: Antaduru sensei (1)
3D Character game art: Juggernaut (3)
Truong - Film Reel 2015 (5)
3D Character handpainted low-poly Succubus (11)
Maya & Zbrush - tutorials tiếng Việt (youtube) (10)
The Boy & Girl ( final) (1)
Animan_Animation_Phú _căn bản trái banh (4)
Hướng dẫn maya 2016 của Vinh Pham (1)
Video tutorials tự học 3d - quy trình thực hiện khủng long irex (5)
Lịch Sử Quá Trình Tiến HÓa của AnimMan (1)
Piper, đoạn phim hoạt hình ngắn tiếp theo của Pixar Animation Studios (3)
Cậu bé cờ lau - cánh diều vàng 2014 (8)
Đinh Bộ Lĩnh ( KHÔNG THUẦN VIỆT) (1)
Hướng dẫn Animation căn bản dành cho người đam mê_AnimMan (2)
Irex Dinosaur Maya Rig (2)
Animation_DHMT_Nhi ( 2 ) (24)
Krita tuyên chiến với Photoshop (6)
Animation_thododo ( 2 3 ) (59)