Tác Phẩm


TP Hoàn Thiện Nơi đăng những tác phẩm đã hoàn thiện
TP Đang làm (W.I.P) Chia sẻ các tác phẩm đang thực hiện

About the Tác Phẩm category [Tác Phẩm] (1)
Model, Animation, Effects [TP Hoàn Thiện] (2)
AnimMan Trở lại sau Tết [Tác Phẩm] (2)
Kong: nguồn gốc của vị vua (phim ngắn) [TP Hoàn Thiện] (5)
Cờ Gánh - video game play [TP Hoàn Thiện] (2)
Phim hoạt hình Việt Nam: Toxic lake (Hồ chất độc) [TP Hoàn Thiện] (1)
Mình mới tham gia diễn đàn. có tí tác phẩm nghiệp dư làm quà ra mắt [Tác Phẩm] (3)
Hoạt hình 3D về các nhân vật Liên Minh Huyền Thoại chibi style của Thunder Cloud Studio [Tác Phẩm] (1)
Man - Cartoon Character [TP Đang làm (W.I.P)] (1)
DEMO ANIMATION 3D Hội Sát Thủ AnimMan Animation [Tác Phẩm] (1)
Trường Rigs Reel [TP Hoàn Thiện] (1)
3D Low Poly Thuyền và biển [Tác Phẩm] (8)
3D Lowpoly House "Into The Woods" [TP Hoàn Thiện] (3)
AnimMan Animation_ Walk Cyle and Stop [Tác Phẩm] (1)
3D Bed room Low Poly [Tác Phẩm] (3)
Sản phẩm mình làm để tham gia cuộc thi Việt Hàn 2016 [Tác Phẩm] (7)
Blender anatomy sculpt [Tác Phẩm] (3)
Little Bot Bunny (Completed) [TP Hoàn Thiện] (1)
3D character game art - Suquira monster [TP Hoàn Thiện] (1)
Little Bot Bunny [TP Đang làm (W.I.P)] (4)
3D character game art: Antaduru sensei [Tác Phẩm] (1)
3D Character game art: Juggernaut [Tác Phẩm] (3)
Umbreon Pokemon [TP Hoàn Thiện] (1)
Truong - Film Reel 2015 [TP Hoàn Thiện] (5)
3D Character handpainted low-poly Succubus [Tác Phẩm] (11)
[W.I.P] Ducati Scrambler Full Throttle [TP Đang làm (W.I.P)] (1)
[W.I.P] M1911A1 (Unity & Blender) [Tác Phẩm] (1)
The Boy & Girl ( final) [TP Hoàn Thiện] (1)
Animan_Animation_Phú _căn bản trái banh [Tác Phẩm] (4)
Blender sculpting [Tác Phẩm] (3)