Tác Phẩm   TP Hoàn Thiện


About the TP Hoàn Thiện category (1)
Screenshot TVC Conson Resort (9)
Lamborghini Gallardo 2011 (5)
Speed sculpt : Lườm (8)
Blender 2.71: Gundam H.I.V (8)
Model, Animation, Effects (2)
Kong: nguồn gốc của vị vua (phim ngắn) (5)
Cờ Gánh - video game play (2)
Phim hoạt hình Việt Nam: Toxic lake (Hồ chất độc) (1)
Trường Rigs Reel (1)
3D Lowpoly House "Into The Woods" (3)
Little Bot Bunny (Completed) (1)
3D character game art - Suquira monster (1)
Umbreon Pokemon (1)
Truong - Film Reel 2015 (5)
The Boy & Girl ( final) (1)
My new project. (Blender) (4)
Demo Full 5 tap Animation 3D Star war-Rebel 2015 (6)
CURRO CADILLAC High Poly (1)
Một Nhà -Da Lab- Piano Cover (7)
The Ball by Xan San (5)
WALL-E High Poly (11)
Rig Rồng miễn phí (14)
Quạ và Cáo (The Fox and the Crow) (3)
Phim hoạt hình đầu tay của mình, mong mọi người góp ý nhé (2)
Phim Hoạt Hình Việt Nam - Lu Và Bun (5)
Sản phẩm cá nhân: The King (4)
Hàng freelancer (3)
Tổng hợp bài tập Animation năm 2015 (15)
The Earth and my Paradise (3)