Tác Phẩm   TP Đang làm (W.I.P)


About the TP Đang làm (W.I.P) category (1)
Man - Cartoon Character (1)
Little Bot Bunny (4)
[W.I.P] Ducati Scrambler Full Throttle (1)
Animation_DHMT_ThanhThu (9)
Girl modeling - tập làm nhân vật nữ (3)
[W.I.P] Bush viper - Atheris squamigera (6)
[WIP] A Merry Christmas (19)
[W.I.P] Nixus car (7)
Test chuyển động nhân vật hoạt hình (5)
Test walk cycle nhân vật hoạt hình (5)
WIP character for games (NPC). Blender 3D (7)
Test một phân đoạn trong short film đang làm (19)
[WIP] AWP sniper rifle (1)
[WIP] M4A1 full pack and texture (1)
lốp xe chevrolet camaro 2010 (1)
Sniper rifle SRS99D (2)
Siêu xe chevrolet camaro 2010 (14)
Vọc thử VFX cơ bản trên Blender (3)
Lamborghini gallardo ( 2 ) (22)
Một kiến trúc của đại học FPT (8)