Tác Phẩm


TP Đang làm (W.I.P) Chia sẻ các tác phẩm đang thực hiện TP Hoàn Thiện Nơi đăng những tác phẩm đã hoàn thiện
About the Tác Phẩm category [Tác Phẩm] (1)
Mình mới tham gia diễn đàn. có tí tác phẩm nghiệp dư làm quà ra mắt [Tác Phẩm] (3)
Man - Cartoon Character [TP Đang làm (W.I.P)] (1)
3D Low Poly Thuyền và biển [Tác Phẩm] (8)
3D Lowpoly House "Into The Woods" [TP Hoàn Thiện] (3)
3D Bed room Low Poly [Tác Phẩm] (3)
Blender anatomy sculpt [Tác Phẩm] (3)
Little Bot Bunny (Completed) [TP Hoàn Thiện] (1)
Little Bot Bunny [TP Đang làm (W.I.P)] (4)
Umbreon Pokemon [TP Hoàn Thiện] (1)
[W.I.P] Ducati Scrambler Full Throttle [TP Đang làm (W.I.P)] (1)
[W.I.P] M1911A1 (Unity & Blender) [Tác Phẩm] (1)
Blender sculpting [Tác Phẩm] (3)
Sculpt Blender 3D - Dragon head [Tác Phẩm] (2)
Nhờ các bạn cố vấn việc setting light trên Blender ! :) [Tác Phẩm] (5)
Laptop và danbo [Tác Phẩm] (5)
Animation_DHMT_ThanhThu [TP Đang làm (W.I.P)] (9)
Sculp ngũ quan -tai [Tác Phẩm] (1)
My new project. (Blender) [TP Hoàn Thiện] (4)
Phô tô "Lót giầy" [Tác Phẩm] (3)
Một người Đông Kinh [Tác Phẩm] (1)
Girl modeling - tập làm nhân vật nữ [TP Đang làm (W.I.P)] (3)
Một Nhà -Da Lab- Piano Cover [TP Hoàn Thiện] (7)
The Ball by Xan San [TP Hoàn Thiện] (5)
Modeling vì yêu thích [Tác Phẩm] (2)
Sản phẩm cá nhân: The King [TP Hoàn Thiện] (4)
Hàng freelancer [TP Hoàn Thiện] (3)
[W.I.P] Bush viper - Atheris squamigera [TP Đang làm (W.I.P)] (6)
Sản phẩm luyện tập cá nhân [TP Hoàn Thiện] (4)
[WIP] A Merry Christmas [TP Đang làm (W.I.P)] (19)