Tác Phẩm


Cycles Demoreel 2015 [TP Hoàn Thiện] (1)
Nixus car model [TP Hoàn Thiện] (2)
[W.I.P] Nixus car [TP Đang làm (W.I.P)] (7)
Test chuyển động nhân vật hoạt hình [TP Đang làm (W.I.P)] (5)
Test walk cycle nhân vật hoạt hình [TP Đang làm (W.I.P)] (5)
WIP character for games (NPC). Blender 3D [TP Đang làm (W.I.P)] (7)
Test một phân đoạn trong short film đang làm [TP Đang làm (W.I.P)] (19)
[WIP] AWP sniper rifle [TP Đang làm (W.I.P)] (1)
m4a1 carbine bọc vải quân đội [Tác Phẩm] (1)
[WIP] M4A1 full pack and texture [TP Đang làm (W.I.P)] (1)
[OC] Lenna-chan [TP Hoàn Thiện] (7)
Chevrolet camavro 2010 [TP Hoàn Thiện] (6)
Katana - Thanh kiếm huyền thoại [TP Hoàn Thiện] (1)
bánh xe chevrolet camaro 2010 - hoàn thành [TP Hoàn Thiện] (1)
Render :The Plane [TP Hoàn Thiện] (1)
SÚNG BẮN TỈA Barrett M82 [TP Hoàn Thiện] (1)
[TÁC PHẨM] Trái Đất và hành tinh đỏ [TP Hoàn Thiện] (1)
Iron man head - hoàn thành [TP Hoàn Thiện] (1)
Tác phẩm đầu tay: The Elevation [TP Hoàn Thiện] (1)
lốp xe chevrolet camaro 2010 [TP Đang làm (W.I.P)] (1)
Sniper rifle SRS99D [TP Đang làm (W.I.P)] (2)
Still Life by Xan San [TP Hoàn Thiện] (3)
Siêu xe chevrolet camaro 2010 [TP Đang làm (W.I.P)] (14)
Vọc thử VFX cơ bản trên Blender [TP Đang làm (W.I.P)] (3)
William Internation Group Intro [TP Hoàn Thiện] (3)
A Merry Christmas 2014 [TP Hoàn Thiện] (8)
Lamborghini Gallardo 2011 [TP Hoàn Thiện] (5)
Lamborghini gallardo ( 2 ) [TP Đang làm (W.I.P)] (22)
Mặt trời trên sao hỏa [TP Hoàn Thiện] (8)
Một kiến trúc của đại học FPT [TP Đang làm (W.I.P)] (8)