3D Low Poly Thuyền và biển


(Bùi Thân) #1

Làm mấy cái cảnh đơn giản để ôn lại kiến thức :smiley:
Cần các cao nhân vào chỉ giáo thêm.


(tipforeveryone) #2

Nhìn dễ thương quá :slight_smile:


(Nguyễn Văn Huy) #3

cái này làm bằng blender à bạn ?


(Bùi Thân) #4

Đúng rồi. Làm hoàn toàn bằng blender :smiley:


(Nguyễn Văn Huy) #5

mình mới bắt đầu bạn ơi, bạn chỉ mình học nguồn nào được không. cảm ơn bạn


(Nguyễn Mạnh Hà) #6

Bạn vào chỗ tìm kiếm trên trang này. gõ chữ “Blender”:


(Bùi Thân) #7

Mang sách vở đi theo sư phụ Hà Nguyễn thôi!


(Nguyễn Văn Huy) #8

e cảm ơn ạ