3D Lowpoly House "Into The Woods"


(Bùi Thân) #1


(Nguyễn Mạnh Hà) #2

Đẹp e ơi
Dạo này chăm làm lowpoly nhỉ :slight_smile:


(Bùi Thân) #3

Dạ vâng ạ :smiley:
Làm lowpoly vừa ôn lại kiến thức của a dạy vừa tìm hiểu về vật liệu với bố trí ánh sáng
Nhiều ông chỉnh màu nhìn đẹp thật a ạ :slight_smile: