About the Tác Phẩm category


#1

Chia sẻ các tác phẩm

##Các tác phẩm chia sẻ trên CGVN
Là tác phẩm của chính bạn hoặc tác phẩm bạn post lên nhưng của người khác (không phải của bạn)

  • Tác phẩm của bạn: bạn phải chứng minh được nó là của bạn (nếu sảy ra tranh chấp)
  • Tác phẩm của người khác: bạn phải ghi rõ tên tác giả, nguồn và phải xin phép tác giả nếu cần

##Tác phẩm được Pin

  • Phải là tác phẩm của chính thành viên đăng lên (tác phẩm chính chủ)

  • Phải được bình chọn bởi các thành viên, tùy từng yêu cầu của từng thời điểm mà chúng ta có các phương pháp để tìm ra tác phẩm để Pin