Animation_DHMT_ThanhThu

animation

(Phan Ngọc Thanh Thư) #1

https://www.youtube.com/watch?v=liDMbHvyedk&feature=youtu.be


(Phan Ngọc Thanh Thư) #2

(Huy Nguyễn) #3

avatar em làm anh ám ảnh :fearful:


(Tuan_bebu) #4

cool ,làm lại bài đó nhanh hơn cho anh xem ,xong làm bài va chạm


(Vo Thi Thuy Duong) #5

=)))) đi cmt khắp muôn nơi :)))


(Phan Ngọc Thanh Thư) #6

(Tuan_bebu) #7

Lam bài ùi nop nha thơm


(Phan Ngọc Thanh Thư) #8

(Tuan_bebu) #9

Rtk ,giong anh nói hum trước .trai màu xanh ,tự nãy khi va chạm với trai bự ,và lúc rơi từ trên cao xuong ko đẹp