AnimMan Trở lại sau Tết

phim-hoat-hinh
animation
maya

(Tuan_bebu) #1

AnimMan Trở lại
Polish Anim con Khủng Long .
Animation by Tran Thanh Tuan , Modelling by Truong CG Artist .
WellCome các bạn học viên đến với Khóa đào tạo AnimMan_Animation Sau Tết ,Nhanh chân đăng kí.(Noble Man) #2

Professional!