Appleseed - Engine render mã nguồn mở

appleseed
3dsmax
render
maya
blender

(Nguyễn Mạnh Hà) #1

Appleseed là engine render mã nguồn mở, phiên bản hiện tại hỗ trợ 3dsmax, maya và blender
https://appleseedhq.net/
Một short phim được render hoàn toàn bằng Appleseed

Phiên bản appleseed 1.9.0-beta đã ra mắt, hỗ trợ max, maya và Blender

Download:
appleseed 1.9.0-beta
appleseed-maya 1.1.0-beta
appleseed-max 0.5.0-beta
blenderseed 0.8.0-beta

Docs cho người sử dụng Blender: https://appleseed-blenderseed.readthedocs.io/en/latest/#