Bài 1 - Giới thiệu giao diện và cửa sổ 3D

blender

(Nguyễn Mạnh Hà) #1

##1. Cài đặt, giới thiệu giao diện Blender

###a. cài đặt

Vào : http://www.blender.org/download/
Chọn phiên bản phù hợp để tải về :

 • 64bit là dùng cho hệ điều hành 64bit (x64)
 • 32bit là dùng cho hệ điều hành 32bit (x86)

Vào Windows -> Properties để xem hệ điều hành mình đang dùng là 64bit hay 32bit
Nếu không biết hệ điều hành mình đang dùng thì tải bản 32 bit

Ngoài ra:
Installer: là phiên bản cài đặt vào máy
Zip: là phiên bản giải nén ra dùng luôn, không cần cài đặt

Nếu không chạy được, có thể máy bạn chưa cài Visual C++ 2008, tải Visual C++ 2008 về và cài đặt

 • Visual C++ 2008 32bit (x86)

 • Visual C++ 2008 64bit (x64)
  ###b. Giao diện

 • Cửa sổ thông tin (Info): chứa các thông tin giao diện và các lệnh với file

 • Cửa sổ 3D view: khu vực hiển thị đối tượng 3D

 • Cửa sổ Outliner: quản lý đối tượng theo tên

 • Cửa sổ Properties: Các thuộc tính của chương trình và thuộc tính đối tượng

 • Cửa sổ Timeline: làm việc với animation

Nội dung trong các cửa sổ được quy định bởi biểu tượng ở góc trái (trên hoặc dưới). Có thể thay đổi các biểu tượng để cửa sổ hiển thị nội dung mong muốn


Animation 3D [Phần 1 - Tập 2] Các Thao Tác và Phím Tắt Dùng Cho Maya
Blender cơ bản - Hướng dẫn bằng tiếng Việt
(Nguyễn Mạnh Hà) #2

##2. Thao tác với các cửa sổ

Blender sử dụng hệ thống cửa sổ vô cùng linh hoạt để hiển thị các thông tin khác nhau. Dưới đây là một số thao tác với cửa sổ
###Thay đổi kích thước:


Đưa con trỏ vào vùng giao nhau giữa hai cửa sổ, khi con trỏ chuyển thành hình mũi tên, click và kéo chuột trái để thay đổi kích thước cửa sổ

###Chia cửa sổ:


Đưa co trỏ vào góc trên bên phải hoặc góc dưới bên trái của cửa sổ (khu vực đánh dấu bằng ba gạch chéo) khi con trỏ chuyển thành hình dấu cộng, click và kéo chuột trái vào phía trong cửa sổ để chia nhỏ cửa sổ

###Kết hợp các cửa sổ:


Làm tương tự như cách chia cửa sổ nhưng click và kéo chuột sang cửa sổ bên cạnh cần kết hợp. Lưu ý hai cửa sổ muốn kết hợp phải cùng cột hoặc cùng hàng


Blender cơ bản - Hướng dẫn bằng tiếng Việt
(Nguyễn Mạnh Hà) #3

##3. Cửa sổ 3D view
Cửa sổ 3D view là nơi làm việc với các đối tượng 3D

###Tool shelf: T


Chứa các công cụ chính

###Properties: N


Hiển thị các thuộc tính của cửa sổ 3D view và các thuộc tính của đối tượng 3D


Blender cơ bản - Hướng dẫn bằng tiếng Việt
(Nguyễn Mạnh Hà) #4

##4. Điều khiển vùng nhìn

Là thao tác điều khiển hướng nhìn các đối tượng 3D
###Mặc định

 • Quay vùng nhìn: Chuột giữa
 • Di chuyển vùng nhìn: Shift + Chuột giữa
 • Phóng to, thu nhỏ vùng nhìn: Ctrl + Chuột giữa

###Không có chuột giữa
Thiết lập lại trong Preferences, vào File -> User Preferences (hoặc Ctrl + Alt + U)
Trong tab Input, stick vào Emulate 3 Button Mouse

Khi đó bạn có thể

 • Quay vùng nhìn: Alt + Chuột trái
 • Di chuyển vùng nhìn: Alt + Shift + Chuột trái
 • Phóng to, thu nhỏ vùng nhìn: Alt + Ctrl + Chuột trái

Cách này giống như trong Maya 3D, nếu ai dùng Maya mình khuyến cáo nên sử dụng cách này

###Tôi muốn quay tự do
Trong thiết lập mặc định, khi quay vùng nhìn, Blender luôn giữ cho trục Z thẳng đứng (Turntable). Để quay tự do giống như khi xoay một quả bóng (Trackball), các bạn stick vào Trackball trong tab Input của Preferences

###Thay đổi tâm quay
Khi quay vùng nhìn, bạn sẽ thấy rất khó khăn vì không làm chủ được tâm quay.

 • Để chỉ định tâm quay vào một vị trí nào đó, bạn [chọn đối tượng][1] ở vị trí đó rồi nhắn phím dấu chấm ở bàn phí số hoặc vào View -> View Selected

 • Hoặc trong User Preferences (Ctrl + Alt + U) Stick vào Rotate Around Selection khi đó vùng nhìn sẽ luôn quay quanh vị trí đang được chọn

Save User Setting để lưu thiết lập cho lần sau
[1]: http://cgtalk.vn/t/bai-1-gi-i-thi-u-giao-di-n-va-c-a-s-3d/595/6


Blender cơ bản - Hướng dẫn bằng tiếng Việt
(Nguyễn Mạnh Hà) #5

##5. Các đối tượng cơ bản

###Con trỏ
Con trỏ là đối tượng linh hoạt trong Blender. Con trỏ quy định vị trí khi thêm mới một đối tượng. Ngoài ra con trỏ đóng vai trò như đối tượng trung gian để thực hiện các thao tác khác

 • Di chuyển con trỏ: Phím chuột trái

 • Đưa con trỏ về gốc tọa độ: Shift + C
  ###Thêm đối tượng: Shift + A

 • Xóa : X, Delete

 • Sao chép đối tượng: Shift + D
  Sau khi nhấn Shift D, Blender thực hiện lệnh sao chép và di chuyển đối tượng. Để chấp nhận lệnh di chuyển, nhấn chuột trái. Hủy bỏ lệnh di chuyển, nhấn chuột phải

Trong Blender, để kết thúc và chấp nhận công cụ vừa thực hiện ta nhấn chuột trái. Kết thúc và hủy bỏ công cụ vừa thực hiện, nhấn chuột phải


Blender cơ bản - Hướng dẫn bằng tiếng Việt
(Nguyễn Mạnh Hà) #6

##6. Chọn đối tượng trong Object Mode

 • Chọn đối tượng: Chuột phải
 • Chọn thêm hoặc bỏ chọn: Shift + Chuột phải
 • Chọn tất cả, hoặc bỏ chọn tất cả: A
 • Chọn theo khung hình chữ nhật: B
 • Chọn theo hình tròn (bằng cách quét lên các đối tượng): C
 • Chọn tự do bằng cách khoanh vùng đối tượng: Ctrl + Chuột trái

Blender cơ bản - Hướng dẫn bằng tiếng Việt
(Nguyễn Mạnh Hà) #7

##7. Các công cụ biến đổi đối tượng


Chọn đối tượng sau đó click vào các biểu tượng tương ứng như hình dưới để xuất hiện công cụ biến đổi trên đối tượng

 • Di chuyển (Moving Objects):

 • Quay ( Rotating Objects):

 • Thay đổi kích thước (Scaling Objects):

Có thể nhấn Shift + click để xuất hiện đồng thời các công cụ


Blender cơ bản - Hướng dẫn bằng tiếng Việt
(Nguyễn Mạnh Hà) #8

##8. Mở file, lưu file

 • Lưu file: Ctrl + S, Ctrl + W
 • Mở file: Ctrl + O
 • Tạo file mới: Ctrl + N
 • Lưu ảnh chụp màn hình: Ctrl + F3

###Video hướng dẫn lý thuyết bài 1


Blender cơ bản - Hướng dẫn bằng tiếng Việt
(Nguyễn Mạnh Hà) #9

##Bài tập 1: Dựng bộ bàn ghế

###Video hướng dẫn bài tập 1


Blender cơ bản - Hướng dẫn bằng tiếng Việt