Bài 3 - Edit Mode / Mesh Modeling - Phần 1

blender
mesh
modeling

(CuocSongCoDon) #22

làm thế nào để chọn được điểm hay mặt phẳng mà không phải bật limit selection to visible


(Nguyễn Mạnh Hà) #23

Chuyển sang wireframe (Z)


(CuocSongCoDon) #24

ý em không phải vậy,em xem rất nhiều hướng dẫn người ta không bật seletion limit to visible mà cũng không bật Z mà vẫn có thể lựa chọn được như video hướng dẫn của anh đó.


(Nguyễn Mạnh Hà) #25

E có thể gửi link lên đây ko? mục đích của seletion limit to visible là để chọn như thế mà.


(CuocSongCoDon) #26


em muốn độ trong suốt về 0 mà vẫn có thể chọn được điểm hay mp,chứ chọn kiểu này vẫn khó khăn vì cứ bị nhìn thấy phía bên kia mà nếu tắt chức nặng selection limit to visible thi lại không cho phép lựa chọn đối tượng nữa… hic


(đinh Giang) #27

bạn dùng cái này nhé!


(CuocSongCoDon) #28

em fix được rồi giờ em có thể select vertex… mà không cần phải kích hoạt cái selection limit to visible nữa,nguyên nhân không cho phép chọn là do cái multi sample trong system

,khi để no multi sample thì không chọn được nữa,mà phải để multi sample hê hê,hi vọng là hữu ích cho người nào gặp tình trạng này