Bài 5 - UV maping

uv
maping
blender

(Nguyễn Mạnh Hà) #2

##2. Mark Seams: Ctrl + E

Để trải phẳng lưới 3D ta phải cắt các lưới đó ra. Công cụ này dùng để đánh dấu vị trí cắt
Chọn các cạnh muốn cắt sau đó Mark Seams (Ctrl + E)


Blender cơ bản - Hướng dẫn bằng tiếng Việt
(Nguyễn Mạnh Hà) #3

##3. Unwrap: U

Trải UV dựa trên các đường đã Mark Seam
Sau khi Mark Seam, chọn toàn bộ đối tượng rồi Unwrap


Blender cơ bản - Hướng dẫn bằng tiếng Việt
(Nguyễn Mạnh Hà) #4

##4. Test UV

  • Color Grid: Test vị trí UV
  • UV Grid: Test kích thước UV

Blender cơ bản - Hướng dẫn bằng tiếng Việt
(Nguyễn Mạnh Hà) #5

##5. Các công cụ chọn và transform

  • Sử dụng các công cụ chọn và transform như trong 3D view như di chuyển (G), Quay ®, Thay đổi kích thước (S)
  • Chọn Vertex, Edge, Face, Island: Ctrl + Tab

Blender cơ bản - Hướng dẫn bằng tiếng Việt
(Nguyễn Mạnh Hà) #6

##6. Pin/ Unpin, Live Unwrap

  • Pin §: dùng để ghim các điểm trên UV, khi Unwrap thì các điểm này không thay đổi vị trí
  • Live Unwrap: Là tùy chọn tự động Unwrap lại khi các điểm được pin thay đổi vị trí

Blender cơ bản - Hướng dẫn bằng tiếng Việt
(Nguyễn Mạnh Hà) #7

##7. Xắp xếp UV tự động - Pack Islands (Ctrl + P)

Tự động xếp lại vị trí UV


Blender cơ bản - Hướng dẫn bằng tiếng Việt
(Nguyễn Mạnh Hà) #8

##8. Copy UV sang đối tượng khác - Transfer UV Map (Ctrl + L)

Copy UV giữa các đối tượng. Với điều kiện các đối tượng có dữ kiệu giống nhau. Nghĩa là cùng số polygon, cùng hình dáng, cấu trúc,… hoạt động tốt nhất với các đối tượng được copy ra từ đối tượng đầu tiên


Blender cơ bản - Hướng dẫn bằng tiếng Việt
(Nguyễn Mạnh Hà) #9

##9. Tách và ghép các đối tượng (Join andSeparating Objects)

  • Tách đối tượng: Trong Edit Mode, chọn các polygon muốn tách sau đó nhấn P

  • Ghép các đối tượng: Trong Object Mode, chọn các đối tượng muốn ghép sau đó nhấn Ctrl + J


Blender cơ bản - Hướng dẫn bằng tiếng Việt
(Nguyễn Mạnh Hà) #10

##10. Xuất UV (Export UV layout)

Xuất UV để vẽ texture trên các phần mềm khác
Đến bài Texture sẽ nói rõ hơn về vấn đề này


Blender cơ bản - Hướng dẫn bằng tiếng Việt
(Nguyễn Mạnh Hà) #11

##11. Apply Transform Ctrl + A

Apply Transform là gì? tại sao phải Apply Transform, mời bạn xem video để hiểu rõ hơn


Blender cơ bản - Hướng dẫn bằng tiếng Việt
(Nguyễn Mạnh Hà) #12

##12. Normals

Trong 3D người ta quy định mặt trái, mặt phải của một mặt phẳng. Normals là đường pháp tuyến của mặt phẳng, normals quy định hướng của mặt phẳng
Để hiển thị normals, trong properties (N) -> Mesh Display -> Normals

Trong modeling, hãy xử lý để các face có cùng normals
Làm thủ công bằng cách chọn face, Ctrl + F chọn Flip Normals
Đối với các đối tượng đơn giản có thể sử dụng Ctrl + N để làm các face có cùng normals. Hoặc Ctrl + Shift + N để cho normal hướng ra bên ngoài hoặc vào trong

##Video hướng dẫn lý thuyết bài 5
Đang cập nhật…


Blender cơ bản - Hướng dẫn bằng tiếng Việt
(Nguyễn Mạnh Hà) #13

##Bài tập 5.1: UV maping bộ bàn ghế đã làm trong bài tập 1


Blender cơ bản - Hướng dẫn bằng tiếng Việt
(Nguyễn Mạnh Hà) #14

##Bài tập 5.2: UV maping căn phòng đã làm trong bài tập 2


Blender cơ bản - Hướng dẫn bằng tiếng Việt
(Nguyễn Mạnh Hà) #15

##Bài tập 5.3: UV maping cá mập đã làm trong bài tập 4.1

Đang cập nhật…


Blender cơ bản - Hướng dẫn bằng tiếng Việt
(Nguyễn Mạnh Hà) #16

##Bài tập 5.4: UV maping khủng long đã làm trong bài tập 4.2

Đang cập nhật…


Blender cơ bản - Hướng dẫn bằng tiếng Việt
(chau) #17

Anh đã làm xong video chưa ạ? Em học đến đây rồi :slight_smile:


(Võ Minh Đào) #18

AD drop tut này rồi ah.


(Nguyễn Mạnh Hà) #19

ok các bạn, mình sẽ up nốt các video. Nhưng vì mạng hơi cùi nên chất lượng video ko tốt lắm chỉ đc 720 thôi :smiley:


(Võ Minh Đào) #20

Tks AD :smiley:


(Tài Âu) #21

Anh ơi, em xem tới mục 11 rồi, nhưng không có video nên em không hiểu được tại sao Apply Transform lại quan trọng.

Cảm ơn anh về các hướng dẫn tận tình. Anh dạy rất dễ hiểu. học tới bài 4 là em có thể Modeling theo ý mình rồi dù hơi đơn giản. ^^