Bài 5 - UV maping

uv
maping
blender

(Tài Âu) #21

Anh ơi, em xem tới mục 11 rồi, nhưng không có video nên em không hiểu được tại sao Apply Transform lại quan trọng.

Cảm ơn anh về các hướng dẫn tận tình. Anh dạy rất dễ hiểu. học tới bài 4 là em có thể Modeling theo ý mình rồi dù hơi đơn giản. ^^