Blender tips - Những thủ thuật hay cho Blender

blender

(Nguyễn Mạnh Hà) #1

Bài viết này mình sẽ cập nhật nhưng thủ thuật mà mình thấy hữu ích trong quá trình sử dụng Blender. Nó có thể sẽ không phù hợp với công việc bạn đang làm, hoặc bạn không có thói quen sử dụng nó. Nhưng với mình, nó rút ngắn thời gian làm việc rất nhiều.

Các thủ thuật này không theo trình tự nào cả, bất kỳ khi nào thấy có thứ gì hay mình sẽ cập nhật vào đây. Hy vọng các bạn cũng chia sẻ các phát hiện của mình để làm phong phú thêm nguồn kiến thức

Đầu tiên là với phím Z, Bạn có nhưng phím tắt liên quan đến Z trong 3D view?

 • Z: Thay đổi chế độ hiển thị Solid - Wireframe
 • Alt + Z: Thay đổi chế độ hiển thị Solid - Textures
 • Shift + Z: Thay đổi chế độ hiển thị Solid - Render
 • Ctrl + Z: Undo, quay lại bước trước đó
 • Ctrl + Alt + Z: Giống như Ctrl + Z ở trên, nhưng bạn có thể chọn vị trí muốn quay lại dựa the list các hành động
 • Ctrl + Shift + Z: Ngược lại với Ctrl + Z

(Nguyễn Mạnh Hà) #2

Phím S: không ai còn lạ gì phím tắt này nữa rồi

 • S: Dùng để Scale, thay đổi kích thước đối tượng

 • Shift + S: Snap đối tượng, con trỏ

 • Ctrl + S: lưu file

 • Shift + Alt + S: To Sphere, Chuyển sang hình cầu (xem hình ảnh bên dưới)

 • Alt + S: Shrinhk/Fatten, Nếu muốn thay đổi đường kính của sợi dây thừng như thế này thì hãy dùng Alt + S


(Nguyễn Mạnh Hà) #3

###Chọn đối tượng theo nhóm - Select Polygon Sides
Trong tình huống nào đó, các bạn muộn chọn các đối tượng giống nhau. Ví dụ ở đây, tôi muốn chọn tất cả các tris
Shift + G chọn Polygon Sides


Hãy khám phá thêm các tùy chọn khác trong Shift + G và chia sẻ phát hiện của mình cho mọi người nhé, rất thú vị đấy
Video:

Theo dõi kênh youtube để cập nhật nhiều thủ thuật hay