Blender tutorial in 1 minute

blender

(Nguyễn Mạnh Hà) #1

Học sử dụng Blender chỉ trong 1 phút

1. Sofa Leather

2. Egg Modeling

3. Creating a Pillow - Tạo cái gối

4. Generate a base mesh with the SKIN modifier - HaNguyen

5. Diamond Pattern


(Nguyễn Mạnh Hà) #2

6. Make a wrought iron basket

7. Knit together

8. Modeling a Rope

9. Modeling a Smooth T-Joint Connection


(Trung) #3

Mình mới tập tành bleder, nên rất gà mờ. Mình muốn hỏi video modeling quả trứng :

  • Lúc kéo quả trứng dài ra, mình thử nhưng kết quả không được mượt , tròn như a Hà. Có mẹo gì để kéo được như vậy.
  • Sau khi mình tách 2 đối tượng ra, di chuyển 1 phần thì phần còn lại cũng bị thay đổi theo. Vậy làm cách nào để thay đổi 1 phần , còn phần còn lại không bị thay đổi theo.
    Tks all.

(Nguyễn Mạnh Hà) #4
  1. Bạn cuộn chuột để tăng giảm vùng ảnh hưởng
  2. Để ko làm thay đổi phần còn lại thì tắt Proportional Editing đi

Nếu bạn mới học thì hãy luyện tập từ Blender cơ bản trước cho quen công cụ đã:


(Trung) #5

Tks a. E bây giờ đang học cơ bản theo loạt bài hướng dẫn cơ bản của a . Và modeling mấy cái dễ dễ để lấy cảm hứng :grinning: