BlenRig: công cụ Rigging chất lượng phim hoạt hình cho Blender

rigging
blender
animation

(Animation Apprentice) #1

BlenRig là một công cụ tự động Rigging và Skinning, cung cấp cho người dùng một bộ rig đầy đủ chức các chức năng dành cho sản xuất phim (có thêm hệ diễn hoạt khuôn mặt).

Công cụ này xứng đáng thay thế cho Rigify theo ý kiến cá nhân của mình :smile:
Sau đây là một vài hình ảnh từ blog của BlenRig

Download V5 : https://gitlab.com/jpbouza/BlenRig
(bạn có thể dùng git để down hoặc click vào icon download ở bên trái dấu cộng)
Tutorial V4: https://www.youtube.com/playlist?list=PL635DCCB82C3AC6DA
Tác giả: Juan Pablo Bouza (Caminandes Team)
Blog trên Blender Cloud: https://cloud.blender.org/p/blenrig/blog/


(Nguyễn Mạnh Hà) #2

Ngon quá, phải thử ngay thôi


(Animation Apprentice) #3

Cái này mạnh ở chỗ có thể dùng luôn cho cả các nhân vật không phải người
Con chim cánh cụt trong Caminandes 3 cũng được rig bằng công cụ này

Hôm nào có thời gian em sẽ vọc thử để áp dụng luôn :smile: