Bộ rig để luyện animation dành cho Blender

rig
blender

(Nguyễn Mạnh Hà) #1

CGVN-Walk

Tuttorial: https://youtu.be/1rb3kxQ0ig4
Download