Body Mechanic Rigs - Bộ rig cho maya để tập diễn hoạt

maya
rig

(Noble Man) #81

Bạn nào còn bộ rig này cho mình xin với, cảm ơn nhiều nhiều!