Cách lên ý tưởng kịch bản film


(Nguyễn Lương Thọ) #1

Đây là cấu trúc cơ bản của các nhà làm phim được chia làm ba cảnh, mỗi cảnh có hai bước khác nhau.
Cảnh 1 – Bước 1: Dàn cảnh
Ở đây bạn sẽ giới thiệu thời gian và địa điểm cùng nhân vật chính/nhân vật phụ của bộ phim.
Cảnh 1 – Bước 2: Kích thích chuyển biến
Ở bước này, một yếu tố ngoại lai nào đó sẽ thay đổi cuộc sống của các nhân vật.
Cảnh 2 – Bước 3: Câu trả lời
Tại đây, các nhân vật sẽ phản ứng lại sự thay đổi.
Cảnh 2 – Bước 4: Tạo bước ngoặt
Các phản ứng của nhân vật chỉ mang tính tạm thời và bước này có thể gọi là bước ngoặt của bộ phim. Các nhân vật chính sẽ chống lại yếu tố ngoại lai ở bước 2 để trở về dàn cảnh ở bước 1.
Cảnh 3 – Bước 5: Ngõ cụt
Nhân vật chính gặp một sự bế tắc và không thể nào trở lại “dàn cảnh” cũ được.
Cảnh 3 – Bước 6: Giải pháp
Cuối cùng, một điều kỳ diệu bất ngờ xảy ra giúp đỡ nhân vật chính của chúng ta và kết thúc câu chuyện.
Nguôn: internet


3D Animation Production Pipeline là gì?