Cách tạo một topic mới

huong-dan-su-dung-cgvn

#1

Có nhiều cách để tạo một topic mới…

  • Bấm vào nút “Create Topic” ở phía trên cùng của diễn đàn

  • Bấm vào nút “Create Topic” ở phía trên cùng của một category

  • Bấm vào "Why not create a topic

Bước tiếp theo - Tên và category của topic

  • Nhập tên cho topic
  • Chọn category cho topic

Lưu lại thay đổi - bấm vào nút Create Topic

Xem thêm:
Sử dụng Markdown để trình bày bài viết