Cách thêm Blender file vào menu chuột phải

blender

(Nguyễn Mạnh Hà) #1

Thêm Blender file vào menu chuột phải, có thể áp dụng cho các phần mềm khác