Chuyện gì sẽ xảy ra khi bạn flag?

huong-dan-su-dung-cgvn

(Nguyễn Mạnh Hà) #1

Các users có Trust Level 1+ có khả năng flag một bài. Khi đủ 3 users khác nhau flag cùng một bài, thì bài đó sẽ bị ẩn đi. User có Trust Level 0 không thể flag.

Post đó sẽ ngay lập tức bị ẩn

  • Tác giả của Post đó sẽ thấy

Your post was flagged by the community. Please see your private messages.

(Bài của bạ đã bị flag bởi cộng đồng. Hãy vào xem private messages của bạn)

  • Những người khác sẽ thấy

This post was flagged by the community and is temporarily hidden. View hidden content.

(Bài này đã bị flag bởi cộng đồng và sẽ bị ẩn tạm thời. Bấm vào đây để xem lại nội dung)

  • Thành viên ban quản trị sẽ thấy bài viết này ở dạng mờ mờ.

Khi flag bài, các bạn nhớ gửi thông báo cho người khác, nhớ là nội dung phải đi đúng vào lỗi sai, lời nói phải thân thiện. Hãy nói theo cách bạn đang nói chuyện với bạn của mình.

Và sau đó nếu…

  • Tác giả của Post đó vào sửa bài, Post đó sẽ hiện ra lại, coi như không có gì xảy ra. Mod không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Người đã flag bài được thêm điểm trust, tác giả Post cũng lấy lại được điểm trust mà họ mất.

  • Tác giả Post không sửa Post: Post sẽ không bao giờ hiển thị lại nữa, người đó sẽ không lấy lại được điểm trust mà họ mất. (Nếu mà điểm trust thấp quá, họ sẽ không thể post bài được nữa. Nếu đó là user mới, tức TL0, họ sẽ tự động bị ban). Nếu Post đó cứ bị ẩn như thế trong 30 ngày, bài sẽ tự động bị xóa.

  • Moderators có thể tham gia.

  • Không đồng ý với flag Người flag sẽ bị mất khá nhiều điểm trust. Tác giả Post sẽ nhận lại điểm trust họ bị mất do bị flag bài, đồng thời cũng nhận thêm được một ít điểm trust. Bài viết không bị ẩn.

  • Đồng ý với flag. Tác giả Post bị flag sẽ bị mất NHIỀU điểm trust. Người flag nhận thêm trust. Bài viết bị ẩn.

  • Tạm hoãn flag Không có gì xảy ra nữa. Bài post vẫn bị ẩn. Nếu bị ẩn hơn 30 ngày thì bài sẽ tự động bị xóa. Không ai bị trừ điểm hay cộng điểm Trust

Nếu bài đó bị flag thêm một lần nữa, thì việc xử lý flag này sẽ được giao cho moderators. Tác giả có sửa bài cũng không làm cho bài hiện lên lại một lần nữa.

(Ghi chú thêm là nếu có một người cứ đi flag một người khác liên tục thì không được tính. Chúng ta muốn nhiều người cùng flag để tránh tư thù cá nhân :slight_smile: )

Mục tiêu ở đây là để cho cộng đồng có thể tự xử lý những người dùng xấu mà không cần tới moderators. Nhưng mà nếu có moderators tham gia vào thì việc xử lý sẽ nhanh hơn, mọi người sẽ nhận được diểm trust hơn.


Phim hoạt hình Việt Nam bao giờ mới phát triển?
Bị xóa account nếu không xác nhận email
Blender confession
Welcome to CGVN (Đọc trước khi post)
Trust Level hoạt động như thế nào?
12 Principles of Animation