Công Việc của Animator trong Animation 3D là gì?

animation

(Tuan_bebu) #1

Công Việc của Animator trong Animation 3D là gì ? chúng tôi không chỉ tạo ra chuyển động cho nhân vật 3D trên máy tính ,mà chúng còn là diễn viên không chuyên ngoài đời thưc,chúng tôi thổi hồn cho nhân vật một tính cách ,một sức sống ,một cử chỉ điệu bộ riêng biệt cho từng đối tượng nhân vật .
Và các Animator 3D trên thế giới điều như vậy .Học tập ở họ là một điều tốt ,và tốt hơn nữa là khi ta phát huy điều đã học vào thực hành .