Đánh dấu câu hỏi đã được trả lời - Solution

huong-dan-su-dung-cgvn

(Nguyễn Mạnh Hà) #1

Solution là chức năng dùng để đánh dấu câu hỏi đã được trả lời và đâu là câu trả lời chính xác
Khi người hỏi nhận được câu trả lời thì hãy dùng tính năng Solution bằng cách click vào biểu tượng:

ở dưới câu trả lời chính sác
Câu hỏi đã được trả lời sẽ có biểu tượng ở trước
ví dụ:

Trong câu hỏi cũng có hiển thị người đã trả lời và câu trả lời tương ứng
ví dụ:

Chức năng này chỉ có trong mục Hỏi - Đáp, các bạn đặt câu hỏi nhớ chọn đúng Categories và chọn câu trả lời chính xác sau khi đã nhận được câu trả lời nhé