[Ebook] Bài phân tích 22 nguyên tắc kể chuyện của Pixar

ebook

(cvbtruong) #1

Cuối cùng cũng xong. Link download cho các bạn đây. Share mạnh tay nhá!
https://drive.google.com/file/d/0B7wuMsgtdLPhRDBZWU9TWXdwakU/view

Bài phân tích 22 nguyên tắc kể chuyện của Pixar (ebook) của Stephan Vladimir Bugaj. Stephan là đạo diễn phim ở Pixar (12 năm kinh nghiệm), đạo diễn The Walking Dead, Game of Thrones và nhiều phim khác.

22 nguyên tắc ban đầu là các tweets của Emma Coats, và Stephan là đồng nghiệp của Emma ở Pixar.

Dịch: Văn ([email protected]), nếu bạn nào có nhu cầu dịch Anh-Việt, Việt-Anh thì liên hệ nhé :wink:
Kiểm tra & chịu trách nhiệm: Truong Cg Artist
Bài dịch được sự cho phép của tác giả.