FBX Converter - Chuyển đổi file FBX


(Nguyễn Mạnh Hà) #1

FBX Converter là công cụ của Autodesk dùng để chuyển đổi mã hóa file FBX để có thể nhập vào các pm 3D. Ví dụ Blender chỉ nhập được file FBX định dạng binary (nhị phân). Với định đạng ASCII sẽ không thể nhập được vào Blender
Download