Fbx export - mỗi object ra một file fbx riêng biệt

addons
blender

(Nguyễn Mạnh Hà) #1

Bài viết này mình hướng dẫn cách export mỗi object ra một file fbx riêng biệt trong Blender sử dụng Unity Tools

 1. Download
  https://github.com/pjezek/blender
 2. Cài đặt
  Giải nén và copy thư mục unity_tools vào thư mục add-ons của blender
  thường là C:\Program Files\Blender Foundation\Blender\2.77\scripts\addons
 3. kích hoạt
  khởi động Blender
  vào files -> User Preferences -> add-ons, tìm kiếm Unity Tools và kích hoạt nó

  Save User Settings để tự động kích hoạt trong lần khởi động sau
 4. Sử dụng:
  Công cụ xuất hiện trong Tool shelf (T) -> Misc -> Unity Tools

  Export path: nơi lưu file
  Chọn toàn bộ, nhấn Batch Export để xuất file

(dangtuyenart) #2

Quá ngon, tks bác.
Đúng cái mình cần luôn.
Để test thử.
“Cập thời vũ”


(dangtuyenart) #3

Mình có sài thử rồi, export ra từng obj rất thuận tiện.
Mà hình như không export được animation chỉ, chỉ đc mỗi mesh thôi.


(Nguyễn Mạnh Hà) #4

Mình chưa test animation, chắc phải đc chứ nhỉ :smiley: