Girl modeling - tập làm nhân vật nữ

modeling
blender

(Paper Man) #1

Mình đang tập model người, nhờ mọi người góp ý ạ


(Paper Man) #2

chỉ up đc 1 ảnh là sao ta, đây là lưới


(Phan Sơn) #3

cái này hinh nhu ban dang chia Mirror modifiers mà