Graph trong Animation

graph
animation

(Nguyễn Mạnh Hà) #1


(Nguyễn Lê Hà) #2

Ảnh động hay thế


(Nguyễn Lương Thọ) #3

Giờ mới rõ vì sao khi animated hay bị chuyển động nhanh dần đều


(Clouds) #4

có bạn nào hiểu chú thích có thế giải nghĩa dùm mình được ko?


(Nguyễn Mạnh Hà) #5

Bên trái là hình dáng graph và thời gian chạy từ trái qua phải rồi qua trái
bên phải là vật di chuyển tương ứng với hình dáng graph và thời gian