Handplane Baker - Phần mềm bake map free

bake

(Nguyễn Mạnh Hà) #1

Chắc hẳn ai đã từng bake Normal Map đều biết tới phần mềm kinh điển xNormal? Handplane Baker - 1 phần mềm tuy free nhưng có vẻ rất hứa hẹn trong tương lai, không dám so sánh với huyền thoại xNormal nhưng có rất nhiều điểm đáng chú ý như sau:

  • Giao diện thân thiện, sắp xếp hợp lý, dễ học
  • Khả năng bake ra nhiều map, test thử với model high poly zbrush 20 triệu poly bake ra Normal Map tangent space size 2k thì mất 15 giây với core i7 (chưa thử AO)
  • Tạo ra base color với các chất liệu ngay từ đầu (như đồng nát, vàng thau, gỗ, etc) cũng như khả năng tạo mask cho tấm specular, metalness xuất ra file .psd (tự động đặt tên luôn)
  • Kết hợp được với các loại engine hiện nay: Unreal 4, Unity 5, Frostbite 3(?!?), etc
  • Không cần tách các phần của model để xa ra rồi bake như kiểu cũ cổ điển, để chung với nhau bake vẫn ra đẹp
  • Đặc biệt, nhà phát triển cho biết trong tương lai họ sẽ kết hợp làm việc trực tiếp với Substance Painter

19429856_1484803124912884_1108790332173500080_n

Link bài viết và download (gumroad):

Download (Drive):
https://drive.google.com/drive/folders/0B044CnwacAwlcXZtTTJaR1pLd1k

Video giới thiệu: