Hàng freelancer


(Nguyễn Lương Thọ) #1

Dạo này bận cày cuốc “kiếm tiền cưới vợ” nên hơi vắng mặt trên 4rum… Chuỗi luyện tập mỗi tuần một nhân vật cũng phải tạm dừng, tham quá nên ngập mặt rồi… Thôi đành coi như cày freelancer là luyện tập vậy! :onion_017:


(Nguyễn Mạnh Hà) #2

Sao đen thui vậy e :smiley:


(Nguyễn Lương Thọ) #3

Do cái material của zbrush a! Đưa vào Blender thêm specular sẽ khác ngay :wink: