Hàng trăm Tutorial miễn phí từ CGCookie ! CGCookie Free Download!

download
3dsmax
photoshop
zbrush
blender

(Brian) #1


Thời điểm năm trước phải có tài khoản Citizen.
Giờ thì các Tutorial từ hồi Blender Cookie đã miễn phí rồi.

Các Tutorial miễn phí bao gồm:

  • Blender (hầu hết)
  • 3ds Max
  • Zbrush
  • Unity
  • Concept Art, Digital Painting

Đăng kí một tài khoản miển phí và Download: https://cgcookie.com/archive/


Bài viết từ:


(Nguyễn Mạnh Hà) #2

Nguồn tài nguyên rất tốt. Từ ngày trang này thay đổi theme là mình ít vào đây :smiley:


(hphong3d) #3

Mình cũng ít vào từ khi đổi theme. Có khi cần tìm bài cũ vào tìm phát mệt.


(Quyết Duy) #4

tải làm sao vậy sao em không thấy link tải nhỉ ai giúp em với !!


(Brian) #5

CGCookie không cho download nữa, họ đang chuyển Videos lên Youtube, bạn có thể theo dõi trên channel của họ.(Quyết Duy) #6

ok mình cảm ơn bạn nhiều