Hướng dẫn làm đèn bão

blender

(Hoang Tran) #1

Ủng hộ ý kiến về học kiến tạo mô hình của Hà, mình làm cái đèn bão. Vẫn chưa xong nhưng đăng lên đây để đóng góp với mọi người. Các bạn đóng góp để tiến bộ thêm nhé. Cách mình làm thế này.

A - Thân đèn

 1. Kiếm trên mạng ảnh cái đèn bão, kiếm cái nào chụp trung tâm tốt, nghĩa là trục đối xứng phải nằm tương đối ở giữa.

 2. Bấm ‘NP1’ (NumPad_1) và NP5 đưa về góc trước mặt, và chế độ nhìn song song.

 3. Bấm ‘N’ bật cửa sổ bên phải lên. Chọn ‘Background Images’ và cho ảnh vào làm ảnh nền, nên để ở chế độ ‘All views’ (tất cả các góc nhìn). Chỉnh vị trí X,Y ở dưới cho hợp trung tâm.

 4. Shift-C đưa con trỏ 3D về trung tâm. Shift+A thêm một ‘Plane’ vào, bấm ‘R’(otate) (Xoay), X, lật hình 90 độ theo chục X, dựng đứng. Tab vào Edit và Ctrl+R cắt đôi, dùng ‘B’ chọn và xóa nửa bên kia, cho ‘Mirror Modifier’ vào để đăng đối theo trục X, chọn ‘Clipping’ để điểm nối không lấn sang nửa bên kia. Xóa nốt 3 điểm đỉnh ở ngoài và bên dưới đi, (bấm ‘B’ để chọn, khoanh vùng chọn rồi bấm ‘Delete’, hoặc X, để xóa, chọn Vertices), chỉ để lại một cái ở tâm, bên trên. Đưa điểm này vào đỉnh đèn ở hình ảnh. Giữ Ctrl xuống và bấm chuột trái vào các điểm thay đổi lớn trên hình, vẽ đường viền của một nửa cái đèn. Bấm E(xtend) (Nới rộng) khi không thể làm được, và bấm X, Y, hoặc Z theo trục mình muốn kéo ra. Nắm mũi tên kéo ra rồi dùng các mũi tên khác đưa điểm đó vào vị trí.

 5. Xóa ‘Mirror Modifier’ đi. Cho ‘Screw Modifier’ vào để xoay thành hình đèn. Đổi giá trị ‘Steps’ (Số bước tức số cạnh) cho hợp lý.

B - Thanh tay cầm hai bên trái phải

 1. Dùng ‘Plane’ như phương pháp làm thân đèn, xong chỉ vẽ đường tâm của tay cầm. Đặt tên là ‘side handle’.
 2. Bấm ‘Alt+C’ đổi sang Curve.
 3. Cho thêm một ‘Circle’ và cắt đôi, dùng nó vẽ một nửa của mặt cắt cho thanh tay cầm, dùng ‘Mirror Modifier’ để cho nó làm bên kia cho mình. Đặt lên là ‘side handle shape’
 4. Bấm ‘Alt+C’ đổi sang Curve.
 5. Đặt ‘Bevel Object’ (Vật thể bo tròn) của ‘side handle’ là ‘side handle shape’ để nó vẽ thành hình. Nếu hình vẽ có màu xám, thay vì màu ghi nhạt thì chọn ‘side handle shape’, Tab vào Edit Mode (biên soạn) và bấm nút ‘Switch Direction’ (Đảo hướng) ở hộp công cụ bên trái, mục ‘Curve’ (Đường cong), đảo hướng của pháp tuyến (Normals).
 6. Cho ‘Mirror Modifier’ để nó vẽ cái bên kia.

C - Vẽ cái móc ở trên nóc

 1. Dùng ‘Plane’ như trên và vẽ theo đường nét của hình (cắt đôi, giữ lại một điểm, dùng Mirror Modifier để hạn chế và xem hình đối xứng).
 2. Alt+C đổi sang ‘Curve’. Vào hộp Properties (tính chất), đổi ‘Fill = Full’ (Phủ đầy = Toàn phần). Tăng độ ‘Depth’ (Dày) lên, và tăng độ phân giải (Resolution).

D - Vẽ miếng tôn giữ cái móc xuống

 1. Dùng ‘Plane’, ‘Tab’ vào biên soạn (Edit) và bấm ‘W’ rồi ‘Subdivide’ (chia nhỏ), để ‘Number of Cuts’ (Số đường cắt) = 10. Cho thêm ‘Sub-surf’ vào để bo tròn các góc lại.
 2. Dùng ‘Physic’ và đặt nó là ‘Cloth’. Đổi chất liệu sang ‘rubber’ và thay đổi các tham số trong khi làm cho vừa phải.
 3. Đặt đèn và cái móc là ‘Collision’.
 4. Alt+A để chơi hoạt hoạt, thấy miếng ‘vải’ rơi xuống, bọc vào thân của cái móc, xem cái nào vừa thì để lại.
 5. Alt+C (Mesh from Curve/Text/ect… ) để biến nó thành ‘Mesh’.

E - Vẽ cái nắp bình dầu

 1. Chuyển sang một lớp mới. Bấm Shift+C về trung tâm, NP1 nhìn trước, NP5 nhìn song song.
 2. Dùng ‘Plane’ để vẽ mặt cắt của đường rãnh xoáy chôn ốc của nắp. Xoay 90 độ X, Tab vào Edit, chuyển chế độ chọn sang ‘chọn cạnh’ (Edge Select). Chọn cạnh bên phải và ‘S’(cale) nhỏ lại, tạo nên hình thang, gần giống tam giác. Đây là mép chồi của đường xoáy.
 3. Chọn cạnh bên phải của hình thang. ‘Y’ (split) để tách cạnh ra, làm một bản sao. ‘S’(cale) và kéo dài hai đầu ra một chút. Chỗ kéo dài là một nửa của khoảng trống giữa hai rãnh.
 4. Chuyển sang chế độ chọn mặt (Face select) rồi xóa bề mặt của hình thang đi.
 5. Chuyển sang chế độ chọn đỉnh. Chọn hai đỉnh của mép bên phải mình đã kéo dài ra. Bấm ‘X’, chọn xóa ‘Only Faces and Edges’ (Chỉ các bề mặt và các cạnh thôi) - để lại các đỉnh.
 6. Chọn tiếp hai đỉnh của cạnh bên phải còn lại của hình thang và xóa ‘Only Faces and Edges’ (Chỉ các bề mặt và các cạnh thôi) - để lại các đỉnh.
 7. Chọn đỉnh của đáy và nối vào đỉnh của đường kéo ra, từng cặp một, trên và dưới. Bấm ‘F’ để nối hai điểm đỉnh thành một cạnh. Sau khi làm xong, mình sẽ có một hình giống chữ V nằm ngang, với hai mép xòe ra. Đây là mặt cắt của rãnh trong đường ốc xoắn.
 8. Bấm ‘A’ để xóa chọn lựa. Bấm ‘A’ một lần nữa chọn tất cả. Nắm mũi tên đỏ và kéo ra, để trục gốc nằm nguyên ở giữa. Khoảng cách giữa trục gốc và mặt cắt chính là bán kính của thân con ốc. Mình sẽ chỉnh thêm sau này.
 9. Tab về chế độ vật thể.
 10. Dùng ‘Screw Modifier’ để xoay thành rãnh và nhân lên – đổi Axis sang trục Y, Screw (khoảng cách giữa hai rãnh) = 3, Iterations (số vòng lặp - tức số tầng rãnh xoay quanh) = 3 hoặc 5. Định ‘Step’ = 24 bề diện - nên nhớ các giá trị ở đây có thể khác với các giá trị của bạn.
 11. Dùng một hình trụ ‘Cylinder’ để làm thân. Định số cạnh (Vertices) cũng là 24 như trên.
 12. Dùng phương pháp vẽ mặt cắt từ một ‘Plane’ như làm với thân để vẽ mặt cắt của nắp đậy, dùng ‘Screw Modifier’ để làm tròn. Định ‘Step’ chừng 24 bề diện.
 13. Cho thêm một vật thể ‘Empty’ (rỗng) vào (Arrow chẳng hạn), đổi tên là ‘Oil Cap’ (nắp dầu).
 14. Giữ ‘Shift’ xuống, chọn các vật thể thuộc về cái nắp, rồi cuối cùng chọn mũi tên ‘nắp dầu’. Ctrl+P rồi chọn ‘Object’ để biến mũi tên thành phụ huynh của tất cả các vật khác. Khi di chuyển hoặc xoay thì chỉ cần chọn mũi tên ‘nắp dầu’ và đưa nó đi, tất cả các vật khác sẽ đi theo.
 15. Khi ‘Apply’ các ‘Modifiers’ (bộ điều chỉnh) thì phải để ý đến hướng của pháp tuyến (Normals). Nếu bề mặt xám đen như hai cái tay cầm ở trong ảnh thì có nghĩa là pháp tuyến của nó bị lật ngược. Tab vào Edit và bấm nút ‘Flip direction’ ở mục ‘Normals’ cho nó quay ngược lại, trắng ra.
 16. Để làm các gờ gân lên ở mép của nắp dầu, chỗ người ta cầm để xoay cho đỡ trơn, thì làm như sau:
 17. Lưu bản vẽ sang một bản khác, bằng cách cho thêm đuôi ‘0001, 0002 v.v…’ vào đuôi của tên bản vẽ hiện tại. Nguyên nhân là vì mình có thể chỉ sử dụng bản làm chi tiết này để sinh tạo các chất liệu với chi tiết gồ ghề trên bề mặt để áp dụng vào các mô hình đơn giản hơn sau này – Baking Normal Map.
 18. Chọn mũi tên rỗng của nó, bấm ‘N’ và xóa hết các góc độ xoay (Rotation), đưa chúng về 0, dễ làm việc hơn.
 19. Bấm ‘Apply’ ở ‘Screw Modifier’ để biến nó thành khung lưới thật.
 20. Tab vào ‘Edit Mode’. ‘Ctrl+Tab’ và chọn ‘Face’ để chọn các mặt. Bấm vào chọn một bề mặt của vòng mép quanh nắp. ‘Shift+G’ và chọn ‘Area’ để chọn toàn thể các bề mặt có cùng diện tích. Bấm ‘P’ và chọn ‘Selection’ để tách toàn bộ phần được chọn ra thành một vật thể riêng.
 21. Tab về chế độ vật thể. Chọn phần vừa tách ra và đổi tên của nó thành ‘nắp dầu - mép viền’.
 22. Tab vào ‘Edit Mode’.
 23. ‘Ctrl+Tab’ và chọn ‘Edge’ để chọn các cạnh. Giữ ‘Alt+Shift’ xuống và bấm chuột phải vào cạnh trên và chọn toàn bộ mạch lưới vòng quanh nắp. Vẫn giữ ‘Alt+Shift’ bấm vào mạch lới bên dưới và chọn nó nữa. ‘W’ và chọn ‘Subdivide’ để phân cạnh nhỏ ra. Điền 5 ở hộp ‘Number of cuts’.
 24. Bấm ‘A’ để tắt tất cả chọn lựa. Bấm ‘A’ nữa để chọn tất cả các mặt.
 25. ‘Ctrl+Tab’ và chọn ‘Face’ để chọn các mặt.
 26. Bấm vào trình đơn ‘Select->Checker Deselect’ để chọn so le các mặt, một cái tắt, một cái chọn, vòng quanh mép.
 27. Đổi ‘Transformation orientation’ (Chiều hướng của biến hóa) từ ‘Global’ (Toàn cầu) sang ‘Normal’ (Pháp tuyến) để mình có thể biến đổi trong các bước tới theo hướng của pháp tuyến.
 28. Bấm ‘Shift+Tab’ để tắt ‘Snap’ (Hút dính) nếu mình có bật lên trước đây.
 29. Bấm ‘I’ và dịch chuột một chút để tạo các bề mặt bên trong các bề mặt vừa được chọn, tương tự như mặt viền pa-nô cửa sổ vậy. Nên nhớ mặt phẳng này tuy được tạo nhưng độ cao của nó vẫn như cũ. Mình cần phải nâng nó lên.
 30. Bấm ‘S’(cale) và kéo các mặt đã chọn ra một chút. Nhắc lại quá trình này nếu muốn cạnh nhô cao và mềm hơn nữa. Nhớ bấm NP7 nhìn từ trên xuống để quan sát độ nhô ra của các cạnh đã chọn.
 31. Sau khi làm xong, Tab về chế độ vật thể. Chọn cái mép tách rời và các phần trên/dưới của cái nắp. Bấm ‘Ctrl+J’ để nhập cả hai phần lại làm một, trước khi dùng nó để tạo ánh xạ pháp tuyến (Normal Map). Cái này sẽ phải nói đến ở một bài riêng vì cũng khá dài.

F - Vẽ khung dây thép bao quanh bóng đèn

 1. Chuyển sang một lớp mới để dễ làm việc hơn. Bấm Shift+C để đưa con trỏ 3D về tọa độ gốc (0,0).
 2. Dùng một ‘Plane’ cắt đôi trong chế độ biên soạn (Tab vào Edit Mode), chỉ giữ lại một nửa. (S)cale (phóng to) lên cho ra đến điểm giữa của mép ngoài cùng nhất của cái dây trên hình ảnh. Nhớ là luôn luôn phải bám vào hình ảnh (NP1).
 3. Xoay nghiêng theo chiều của cái dây trên hình ảnh, lấy phần trên làm mẫu trước đã. Xóa bề mặt đi, chỉ giữ lại các điểm (bấm X và chọn ‘Face Only’).
 4. Tab về chế độ vật thể (Object mode). Bấm ‘Alt+C’ biến hình khung dây thành Curve (đường cong). Ở mục Properties của đường cong, đổi ‘Fill = Full’ (Phủ đầy = Toàn phần). Tăng độ ‘Depth’ (Dày) lên, và tăng độ phân giải (Resolution) = 2.
 5. Bấm ‘Ctrl+2’ để cho thêm Sub-surf Modifier (phân hóa bề mặt) ở mức 2 để nhìn thấy được đường có hình cong và biết được ảnh hưởng cuối cùng của nó. Cho thêm ‘Mirror Modifier’ để xem được hình phản chiếu đối xứng sang nửa bên kia (chọn trục cho hợp).
 6. Tab lại vào chế độ biên soạn (Edit Mode). Chọn và kéo cho đầu trên chạm vào điểm đầu của hình dây trên ảnh.
 7. Chọn 2 điểm đỉnh ở đoạn mình muốn sửa. Bấm ‘W’ để chia đôi, đổi số lượng ‘Number of Cuts’ (Số đường cắt) để cắt được nhiều điểm cùng một lúc. Kéo các điểm về những chỗ bẻ gãy trong hình ảnh nền. Dùng công cụ chọn ‘B’ hoặc ‘C’, hoặc Ctrl+bấm chuột trái để chọn cả hai điểm ở đầu bên trái. Kéo xuống cho chạm vào điểm cuối bên trái.
 8. Bấm NP7 về góc nhìn từ trên xuống. Tạm thoát chế độ biên soạn, giữ ‘Shift’ xuống và chọn kèm lớp của thân đèn, rồi Tab trở lại chế độ biên soạn. Bấm ‘Z’ để vào chế độ khung dây để có thể nhìn xuyên các vật thể và thấy hình ảnh nền. Căn theo hình của bóng đèn mà bẻ hình theo chiều cong của bóng đèn. Quan sát hình của cái dây trên đèn xem nhấp nhô của nó phải thế nào. Nhớ luôn luôn bấm NP1 để chỉnh cho các điểm bẻ nằm trên đường thẳng của dây.
 9. Cho thêm ‘Mirror Modifier’ để phản chiếu đối xứng sang nửa bên kia của đèn, làm cái thứ hai (chọn trục cho hợp). Như vậy mình làm 1/4 các đường dây mà thôi.

(Fzth Studio) #2

em newbie nên đọc hơi rối nhưng em mong là tương lai em sẽ làm đc 1 cái ntn :stuck_out_tongue:


(Hoang Tran) #3

Bạn không hiểu chỗ nào cơ?