Krita, phần mềm vẽ mã nguồn mở mạnh mẽ

krita

(Nguyễn Mạnh Hà) #1


Krita Đã ra mắt phiên bản 4 vào này 22/3/2018
https://krita.org/en/item/krita-4-0-0-released/

Các bài viết khác về Krita
https://cgvn.net/search?q=krita