Lamborghini Gallardo 2011

blender

(Nguyễn Mạnh Hà) #1

Chưa ưng ý cái màu này lắm nhưng hết thời gian rồi nên để tạm vậy đã. Render nhanh, chưa composting. Thời gian này mình cũng bận nhiều việc nên không đầu tư được nhiều vào đây. Tuy nhiên vì đã hứa trước nên phải cố gắng hoàn thành.
Các bạn có thể xem WIP ở đây: http://cgvn.net/t/lamborghini-gallardo/545


(Clouds) #2

Đẹp quá anh Hà ơi :confused:


(Nguyễn Lê Hà) #3

Đẹp thật đấy :smiley:


(Animator) #4

Đúng là Hà Sư Phụ :laughing:


pinned #5