Lightroom CC - giới thiệu tính năng khử sương mù "Dehaze"

lightroom

(Nguyễn Mạnh Hà) #1

Dehaze là một tính năng hoàn toàn mới mà Adobe sẽ nâng cấp cho Lightroom CC trong thời gian tới. Nếu trước đây người dùng phải thay đổi một loạt các thông số Contrast, Black/White, Clarity để làm ảnh trong hơn thì giờ đây chúng ta chỉ cần điều chỉnh 1 thanh trượt “Dehaze”. Tính năng này sẽ khử lớp sương mù buổi sáng, lớp loá dưới môi trường ánh sáng mạnh, Color cast… Thanh trượt Dehaze dao động từ -100 đến 100, đồng nghĩa với ngoài tính năng khử thì bạn có thể kéo về số âm để thêm lớp sương mù vào ảnh nếu muốn.

Bạn có thể xem video giới thiệu dưới đây của Adobe để hiểu rõ hơn về tính năng này:

Tính năng này sẽ nằm trong mục Effects

Dehaze 0 (ảnh trên), Dehaze 100 (ảnh bên trái), Dehaze -100 (ảnh bên phải)

Theo Petapixel​