Little Bot Bunny (Completed)

blender

(Nguyễn Nông Ngọc Khánh) #1

Little Bot Bunny
Dựa trên concept của David Revoy
Link Sketchfab:

Em/mình rất mong nhận được ý kiến đóng góp chỉnh sửa của mọi người