Một số thủ thuật hard-surface modeling


(Nguyễn Lương Thọ) #1

(dungmax217) #2

Trước mình lên Pinterest tìm hard surface modeling cũng ra đống này :smiley:


(hphong3d) #3

Lâu lắm rồi mới thấy lại mấy bài này.


(Bồ Công Anh) #4

hay thật. lúc trước cũng tìm hiểu nhưng chỉ thấy được một phần nhỏ của cái này thôi :+1: