m4a1 carbine bọc vải quân đội


(Tất Đạt) #1

xin giới thiệu khẩu m4a1 carbine bọc vải của em :))