Man - Cartoon Character

blender

(Nguyễn Mạnh Hà) #1

Nhân vật hoạt hình, sau khi model xong sẽ làm tut về rig trên nv này