Markdown là gì, sử dụng thế nào?

huong-dan-su-dung-cgvn

(Nguyễn Mạnh Hà) #1

Định nghĩa
Có thể hiểu Markdown là cú pháp định dạng văn bản bằng ký tự

Markdown is a plain text formatting syntax

Xem ví dụ của markdown


Diễn đàn của chúng ta cũng sử dụng Markdown

Lợi ích của Markdown là gì?
Phần này chưa hoàn thiện, hãy bổ xung thêm. (bài này đã được kích hoạt Wiki Post để có thể chỉnh sửa)

Cheatsheet
Markdown Cheatsheet


Cách tạo một topic mới