Mặt trời trên sao hỏa

blender

(Nguyễn Lê Hà) #1

Với 2 Layer

Mong được anh em góp ý! và chém nhẹ tay :smile:

@HaNguyen Mình đã thêm phần ánh sáng và đặt lại góc máy quay, nhờ @HaNguyen chuyển topic sang phần Tác Phẩm giúp mình nhé!

Sản phầm cuối cùng để dự thi mong anh em góp ý.


(Animator) #2

Vãi thánh :cry:
Mà anh ơi tác phẩm hoàn chỉnh đăng vào mục tác phẩm đi anh để còn tham gia bình chọn hjhj


(Clouds) #3

Ko biết do anh cố ý hay ko mà hình như em thấy có một số chỗ dốc bị dãn texture :smile:


(Nguyễn Mạnh Hà) #4

Bài này hoàn chỉnh chưa để mình move vào “Tác Phẩm”


(Animation Apprentice) #5

hihi vậy mà lúc đầu anh @ha_nguyenlengoc còn không định tham gia event nữa đó :smiley:
mình chuẩn bị offline thôi anh @HaNguyen ơi :smile:


(Nguyễn Lê Hà) #6

Anh định bổ xung thêm ít tia mặt trời nữa :smile:


(Nguyễn Lê Hà) #7

Thánh soi đây rồi :smile:, trong quá trình làm anh chưa hoàn thiện hết, sẽ cố gắng cho tác phẩm sau, tuy nhiên cuộc thi vẫn còn một ngày nữa nên a sẽ cố gắng kaka :), cảm ơn em nhé!


(Nguyễn Lê Hà) #8

Mình muốn bổ xung thêm phần tia ánh sáng của mặt trời nữa :smile: