Một người Đông Kinh


(Nguyễn Trung Quân) #1

Máy mình yếu, có 2 Gb ram nên không làm được scene lớn, chỉ lắt nhắt từng nhân vật thôi.