My new project. (Blender)


(Nguyễn Lương Thọ) #1

Lễ 1/5 đầu tư hết vào đây rồi! Lâu lắm rồi mới đầu tư cho project cá nhân.
Softs: Blender, Zbrush, Xnormal, Photoshop…
Render: Blender Cycle 1000 samples!
Cảm ơn đã xem! :slight_smile:


(Tuan_bebu) #2

Đẹp .hihi


(Nguyễn Mạnh Hà) #3

Đẹp ê ơi, thích cái mạch máu ở chỗ tai, rất tinh tế
Xử lý tối ưu render nữa là ok, 1000 samples mà vẫn còn noise là ko ổn :slight_smile:


(Nguyễn Lương Thọ) #4

cảm ơn a! Em vẫn chưa đọc bài khử noise của Cycle. Để xem lại bài! :onion_051: