Notification thông báo trên CGVN


(Nguyễn Mạnh Hà) #1

CGVN vừa update lên phiên bản mới, nếu bạn dùng chrome và đang mở cgvn trên 1 tab thì mỗi khi có cập nhật mới sẽ thấy thông báo như thế này

Không biết ở các trình duyệt khác có không
Theo mọi người chúng ta có nên viết một addon CGVN cho Chrome không. Mình thấy bên daynhauhoc cũng có addon rồi và tác giả cũng cung cấp mã nguồn luôn. Liệu chúng ta có nên sửa để dùng cho CGVN không, tất nhiên là sẽ xin phép tác giả :smile:


(Animator) #2

em tán thành :smiley:


(Clouds) #3

Ư hưm, cái Notic này cũng work trên Ubuntu luôn :v